Smernice za prezračevanje poslovnih prostorov (izven zdravstvenih ustanov) v času širjenja okužbe COVID-19

Smernice za prezračevanje poslovnih prostorov (izven zdravstvenih ustanov) v času širjenja okužbe COVID-19

Strokovnjaki REHVA - zveze evropskih združenj za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo so kot odgovor na pandemijo COVID-19 sestavili priporočila za prezračevanje. Priporočila se navezujejo na prostore izven zdravstvenih ustanov s HVAC ali vodovodnimi sistemi, na območjih s koronavirusom, da bi preprečili širjenje COVID-19. Povzetek priporočil je v četrtek, 26. 3. 2020, že objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje. 

Pomembno je povečati dovod svežega zraka in skrbeti za redno prezračevanje

 • V stavbah z mehanskim prezračevanjem so priporočen daljša časovna obdobja delovanja prezračevalnih naprav. Časovniki prezračevalnih naprav se lahko nastavijo, da se prezračevanje prične nekaj ur prej in se izklopi kasneje kot običajno.
 • Boljša rešitev je celo ohraniti prezračevanje 24/7, po možnosti z znižano (vendar ne izklopljeno) stopnjo prezračevanja, kadar so ljudje odsotni.
 • Pomembno je dovajati čim več zunanjega, svežega zraka. Ključno je zagotoviti zadostno količino svežega zraka na osebo. Če se v času epidemije število zaposlenih zmanjša, preostalih zaposlenih ne omejite na manjše površine, temveč je pomembno vzdrževati ali povečevati razmik med njimi, da se spodbudi učinek čiščenja prezračevanja.
 • Pomembno je poskrbeti za reden dovod svežega zraka v stranišča – če je le možno, naj prezračevalni sistemi stranišč delujejo 24/7. Prepričajte se, da je ustvarjen podtlak, še posebej, da se izognete fekalno-oralnemu prenosu. 

V prostorih brez prezračevalnih naprav je potrebno pogosteje odpirati okna

 • Potrebno se je ravnati v skladu s priporočili in se izogibati gneči ter slabo prezračenim prostorom. V stavbah brez mehanskih prezračevalnih sistemov je zato pomembno aktivno odpirati okna. Zračenje prostorov naj bo veliko pogostejše, kakor običajno, tudi kadar to povzroči nekoliko manj udobno temperaturo v prostoru.
 • Ob prihodu v prostor, se lahko okna odprejo za 15 minut, kar je še posebej priporočljivo, če so v prostoru bili pred tem drugi.
 • Prezračevanje z odpiranjem oken je priporočljivo tudi v primeru mehanskega prezračevanja, da se pospeši kroženje zračnih tokov.
 • Ob zračenju drugih prostorov se je potrebno izogibati zračenju toaletnega prostora, da se zrak iz toaletnih prostorov ne prenese v druge prostore, s čimer se doseže obraten učinek prezračevanja. 

Povečanje vlage v prostoru in klimatiziranje prostora nimajo praktičnega učinka na COVID-19 

 • Prenos nekaterih virusov v zgradbah je mogoče omejiti s spreminjanjem temperature zraka in ravni vlage. V primeru COVID-19 to žal ni mogoče, saj je virus SARS-CoV-2 precej odporen na spremembe v okolju in je dovzeten le za zelo visoko relativno vlažnost zraka (nad 80 %) in temperaturo nad 30 ° C - takšni pogoji pa niso sprejemljivi za bivanje v prostoru.

Skrb za varno uporabo rekuperacije toplote

 • Pod določenimi pogoji lahko virusni delci v zraku ponovno vstopijo v stavbo. Prezračevalni sistemi z rekuperacijo lahko v prostor spustijo virus, v kolikor je le-ta pritrjen na delce s strani odvodnega zraka in se ti delci prenesejo na stran dovodnega zraka. Vrtljive izmenjevalnike toplote (vključno z entalpijskimi) je priporočljivo (začasno) izključiti v času epidemije SARS-CoV-2.
 • V kolikor obstaja sum, da rekuperacija pušča, je pomembno prilagoditi tlak ali obvod, s čimer se izognemo situaciji, da bi zaradi večjega pritiska odvodni zrak pričel uhajati nazaj v dovodni zrak, s čimer bi spustili slab zrak nazaj v prostor.
 • Prenos delcev virusa prek naprav za rekuperacijo toplote ni težava, če je sistem HVAC opremljen z dvojno tuljavo ali drugo napravo za rekuperacijo toplote, ki zagotavlja 100-odstotno ločevanje zraka med povratkom in dovodom. 

Izklop recirkulacije

 • Obtočni – recirkulacijski zrak, ki se vrača v zrak prostora, lahko vsebuje virusne delce, ki lahko s pomočjo recirkulacije ponovno vstopijo v prostor. Priporočljivo je, da se v času epidemije virusa SARSCoV-2 izklopi centralna recirkulacija: zaprite recirkulacijske dušilce (prek centralnega nadzornega sistema ali ročno).
 • Izklop recirkulacije res lahko zmanjša udobje ogrevanja in hlajenja v stavbah, vendar je preprečevanje prenosa virusa sedaj pomembnejše kakor udobje v prostoru.
 • Kadar je mogoče, je treba izključiti tudi decentralizirane sisteme, kot so enote ventilatorskih tuljav, ki uporabljajo lokalno recirkulacijo zraka, da se s tem prepreči vračanje delcev virusa na sobni ravni (zlasti kadar prostor običajno uporablja več kot ena oseba). Ventilatorske tuljave imajo grobe filtre, ki praktično ne filtrirajo delcev z virusi. Če jih ni mogoče izklopiti, je treba za te enote pripraviti redno čiščenje.

Čiščenje prezračevalnih kanalov ni potrebno

 • Čiščenje kanalov prezračevalnih naprav ni potrebno, saj prezračevalni sistem ni vir kontaminacije, v kolikor se upoštevajo zgornji napotki o obnavljanju toplote in recirkulaciji. Virusi, pritrjeni na majhne delce, se ne odlagajo zlahka v prezračevalnih kanalih in se običajno odstranijo s pretokom zraka. Običajni postopki čiščenja in vzdrževanja kanalov ne potrebujejo dodatnih posegov. Veliko bolj pomembno je povečati dovod svežega zraka in se izogibati recirkulaciji zraka v skladu z zgornjimi priporočili. 

Menjava zunanjih zračnih filtrov ni potrebna

 • Sodobni prezračevalni sistemi so opremljeni s finimi zunanjimi zračnimi filtri, skozi katere gre zunanji zrak takoj po zajemu iz okolja (razred filtrov F7 ali F83 ali ISO ePM1). Omenjeni filtri dobro filtrirajo trdne delce iz zunanjega zraka. Velikost koronavirusnega delca 80-160 nm (PM0.1) je manjša od površine zajema filtrov F8 (učinkovitost zajema 65-90 % za PM1), vendar se bo veliko takšnih majhnih delcev naselilo na vlaknih filtrov. Delci SARS-CoV-2 se združijo tudi z večjimi delci, ki so že v območju zajema filtrov. To pomeni, da v redkih primerih fini zunanji zračni filtri nudijo primerno zaščito za nizko koncentracijo zraka z virusom v prostorih in občasno za širjenje virusa v zunanjem zraku.
 • Menjava filtrov na prezračevalnih sistemih naj sledi običajnemu postopku. Zamašeni filtri v tem kontekstu niso vir kontaminacije, vendar zmanjšujejo dovod zraka, kar negativno vpliva na onesnaženje v zaprtih prostorih. Tako je treba filtre zamenjati po običajnem postopku, ko so preseženi tlak ali časovne omejitve, ali glede na načrtovano vzdrževanje. Za zaključek se ne priporočajo menjave obstoječih zunanjih zračnih filtrov in nadomestitev z drugimi vrstami filtrov, niti ni potrebe, se zamenjajo prej kot običajno.

Sobni čistilci so lahko uporabni v posebnih situacijah

 • Sobni čistilci zraka učinkovito odstranjujejo delce iz zraka, kar zagotavlja podoben učinek kot prezračevanje. Za učinkovito delovanje morajo čistilci zraka imeti vsaj učinkovitost HEPA filtrov. Na žalost večina sobnih čistilcev zraka po ugodni ceni ni dovolj učinkovita. Naprave, ki uporabljajo principe elektrostatične filtracije (niso enake kot sobni ionizatorji!) in pogosto ne delujejo preveč dobro. Ker je pretok zraka skozi čistilce zraka omejen, je talna površina, ki jo lahko učinkovito čistijo, običajno precej majhna, običajno manjša od 10 m2. V primeru, da se odločite za čiščenje zraka (še enkrat: večkratno redno prezračevanje je veliko bolj učinkovito), je priporočljivo, da napravo namestite blizu območja dihanja.
 • Posebna oprema za čiščenje z UV žarki, ki se vgradi za čiščenje dovodnega zraka ali sobnega zraka, je učinkovita tudi za ubijanje bakterij in virusov, vendar je to običajno le primerna rešitev za opremo zdravstvenih ustanov.

Navodila za uporabo pokrov straniščnih školjk

 • Če so toaletne školjke opremljene s pokrovi, je priporočljivo splakovati stranišča z zaprtimi pokrovi, da se kapljice in ostanki kapljic iz plinov v zraku čim bolj izplaknejo. Pomembno je, da vodna tesnila delujejo ves čas. 

Smernice so povzete po Federation of European Heating, Ventilation and air conditioning association (REHVA), za katere avtorji poudarjajo, da še ni povsem znano, v kakšni meri so učinkoviti, saj je o prenosu novega koronavirusa SARS-CoV-2 še več neznank.

Nanaša se na DAIKIN: DX, AS, HE, VRV, Split, SkyAir.