Daikin si prizadeva za razvoj trajnostne energije

Daikin je izrazil podporo REPowerEU. Načrt REPowerEU je pomemben za pospešitev stopnje zamenjave toplotnih črpalk in doseganje ciljev EU za dekarbonizacijo.

Zmanjšanje porabe fosilnih goriv

Eden izmed ciljev REPowerEU je e hitrejše zmanjševanje porabe fosilnih goriv s povečanjem energetske učinkovitosti ter povečanjem deleža obnovljivih virov energije in elektrifikacije. Daikin Europe izraža podporo predstavljenemu načrtu in meni, da bodo obnovljive tehnologije, kot so toplotne črpalke, imele osrednjo vlogo pri vključitvi v načrt REPowerEU, razogljičenju EU in ustvarjanju delovnih mest.

Pospešitev uvajanja toplotnih črpalk

Z REPowerEU si je Evropska komisija zdaj zastavila ta cilj za pospešitev uvajanja toplotnih črpalk: 10 milijonov na novo nameščenih do leta 2027 in 30 milijonov do leta 2030. Toplotne črpalke bodo tako imele osrednjo vlogo pri razogličenju Evrope. Toplotne črpalke so danes pripravljene in primerne za vse vrste objektov, tako da ne vidijo ovir za uresničitev zastavljenih ciljev. Ogrevanje z obnovljivimi viri ne bi smelo postati standard le pri novogradnjah, ampak tudi pri obnovah objektov. Ta predlog je popolnoma v skladu s tem, kar je Daikin predlagal v svojem vodniku v štirih korakih za razogljičenje evropskih domov.

Fotografija: Vse več domov be prešlo na ogrevanje z obnovljivimi viri energije (vir: Daikin).

 

Daikinovi štirje koraki za dekarbonizacijo:

  1. korak: Okrepitev gradbenih pravil glede rabe energije. Na primer, od januarja 2020 Avstrija ne dovoljuje več vgradnje kotlov na olje v nove domove, novozgrajene hiše na Nizozemskem pa so od leta 2020 naprej brez plinskega omrežja.
  2. korak: Povečati stopnjo zamenjave. Izziv je motivirati državljane EU, da se pogosteje odločijo za ogrevanje z obnovljivimi viri energije in jih prepričati, da so toplotne črpalke učinkovita, stroškovno učinkovita in uveljavljena rešitev.
  3. korak: Odpraviti spodbude za fosilna goriva. Kratkoročno lahko vladne spodbude pomagajo pospešiti prehod na ogljično nevtralno ogrevanje in naredijo toplotne črpalke dostopne vsem Evropejcem, dolgoročno pa je treba zagotoviti bolj uravnotežene cene energije in pravilen prikaz energijske ter ogljične učinkovitosti stavbe.
  4. korak: Ogrevanje z obnovljivimi viri energije narediti standarden pri zamenjavi starega sistema ogrevanja. Pri Daikinu se zavzemajo, da bi sistemi toplotnih črpalk morali postati standard pri zamenjavi ogrevalnih sistemov. Dejstvo je, da so toplotne črpalke vse bolj zmožne visokih izkoristkov tudi pri nižjih zunanjih temperaturah.

Večina domov se še vedno ogreva z zastarelimi sistemi, ki pogosto uporabljajo fosilna goriva, ki precej onesnažujejo okolje. Evropski zeleni dogovor, s katerim si evropska unija do leta 2050 prizadeva postati podnebno nevtralna z uporabo zelene tehnologije, tako še dodatno okrepi pomen toplotnih črpalk.

Kljub vsemu pa v celotni Evropi ogrevanje z obnovljivimi viri energije s toplotnimi črpalkami predstavlja le 10 % vseh ogrevalnih sistemov, ki so nameščeni na letni ravni.