Izboljšanje kakovosti zraka v prostorih s prezračevalnimi sistemi Blauberg

Kakovost zraka in onesnaževala

Kakovost zraka ocenjujemo z meritvami koncentracij onesnaževal v zunanjem zraku. Onesnaževala zraka so snovi, ki škodljivo vplivajo na človeka ali okolje. Mednje sodijo plini, kot so na primer dušikovi in žveplovi oksidi, hlapni ogljikovodiki, amoniak ter prizemni ozon. Med onesnaževala zraka uvrščamo tudi delce, ki lebdijo v zraku in so različne velikosti, sestave ter agregatnega stanja.

Nekatera onesnaževala v zrak neposredno sproščajo viri onesnaževanja. Druga, tako imenovana sekundarna onesnaževala, kot na primer prizemni ozon ali sekundarni delci, pa nastajajo v ozračju kot produkt zapletenih kemičnih procesov.

Med največje onesnaževalce zraka spadajo:

  • Promet,
  • Kmetijstvo in industrija,
  • Kurjenje,
  • Ognjemeti, pirotehnika.

Pri kurjenju naravnega lesa nastaja cela vrsta škodljivih snovi. Med njimi so: prašni delci, ogljikov monoksid (CO), nemetanske hlapne organske spojine (NMVOC), težke kovine, policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) – med njimi tudi benzo(a)piren in obstojna organska onesnaževala (POPs) – med njimi tudi dioksini.

S pravilnim kurjenjem in uporabo suhega lesa lahko zmanjšamo izpuste prašnih delcev in drugih škodljivih snovi. Prav tako lahko zmanjšamo onesnaževala v zraku, ki nastanejo zaradi kurjenja, če se odločimo za izbiro ogrevalnega sistema na obnovljive vire, Eko sklad nudi na tem področju tudi velika sofinanciranja.

Največ delcev, dušikovih oksidov (NOx) in rakotvornega onesnaževala benzo(a)piren prihaja iz izpuha vozil na dizelski pogon.

Kmetijstvo pomembno prispeva k koncentracijam delcev PM10, tako preko neposrednih emisij delcev kot tudi zaradi emisij amonijaka, ki je pomemben predhodnik sekundarnih delcev. Emisije metana iz kmetijstva pa prispevajo k nastanku prizemnega ozona.

Kurjenje na prostem obremenjuje zunanji zrak z visokimi emisijami delcev PM10 in drugimi strupenimi snovmi.

Na vseh področjih se že kažejo izboljšave z manjšim onesnaževanjem, prav tako se je kakovost zraka v Sloveniji v zadnjih desetletjih bistveno izboljšala, vendar je koncentracija onesnaževal v zunanjem zraku še vedno previsoka.

Decentralni prezračevalni sistemi

Želite sebi in svojim najbližjim privoščiti svež zrak ob vsakodnevnih aktivnostih (učenje, igra, telovadba, kuhanje...) in se ne želite obremenjevati z nečistočami, ki so v zraku? Preprosto uživajte v vsakodnevnih aktivnostih. Želite spodbujati svoje otroke naj bodo aktivni vsaj pol ure na dan, z rednimi aktivnostmi (skakanje s kolebnico, plesanje, pilates...), pa nimajo kje drugje početi vse to, kot v svoji sobi, kjer se učijo? Poskrbite, da bodo vedno imeli svež zrak.

Se tudi vi ali vaši družinski člani vsako leto soočate z alergijami? Namestitev lokalnega prezračevalnega sistema je lahko odlična rešitev, saj lahko delce cvetnega prahu in umazanije odstranimo iz dotočnega zraka prek F8 filtra. Rezultat: občutno izboljšan zrak in manj težav z alergijami.

Konstantno dovajanje svežega zraka pozitivno vpliva na počutje vseh, prav tako se izboljša spanje, tkao zaradi svežega zraka, kakor tudi zaradi zaprtih oken, saj vam ni treba več zračiti ponoči.

Pri običajnem prezračevanju z odpiranjem oken ogrevan zrak uhaja iz prostora, s čem se povečajo potrebe po energiji za ohranjanje toplega doma. To lahko preprečimo z decentraliziranim prezračevanjem doma z rekuperacijo toplote. Toplota se izloča iz odtočnega izrabljenega zraka in doda dotočnemu svežem zraku. Preprost princip, ki prihrani velike količine energije.

Tudi varnost in zaščita sta pozitivna vidika decentraliziranega prezračevanja doma, ki sta pogosto podcenjena. Ker vam nikoli ni treba odpirati oken, vam tudi ni treba več skrbeti, ali ste zaprli vsa okna, ko ste zapustili hišo. Prav tako lahko prezračevalne naprave upravljate prek aplikacije na vašem telefonu, tako da če želite zmanjšati ali povečati moč prezračevanja ali le-tega ugasniti, lahko to storite ko ste že na poti.

Centralni prezračevalni sistem

Ne glede na to, ali je vaš gradbeni projekt novogradnja ali večja prenova obstoječega objekta, se soočate s številnimi odločitvami. Nekatere odločitve imajo lahko večje posledice. Ena takšnih odločitev, ki jo je mogoče prezreti, je, ali bomo centralizirali ali decentralizirali prezračevalni sistem stavbe. In kako bomo to storili.

V velikih visokozmogljivih stavbah, vključno z pasivnimi hišami, bo izbira primernega centralnega sistema pomagala projektu doseči cilje glede porabe energije in proračuna, hkrati pa zagotoviti uporabnikom varnost in udobje.

Medtem, ko se je za decentralni prezračevalni sistem malo lažje odločiti, saj lahko naprave kasneje zamenjamo oz. jih prestavimo, se je pred vgradnjo centralnega sistema še posebej priporočljivo posvetovati s strokovnjaki s področja ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, da se doseže učinkovitost prezračevanja, ki jo iščemo.

Za učinkovitost prezračevanja je mogoče našteti vrsto indeksov ali parametrov, predvsem kateri so značilni za mešanje zraka in porazdelitev onesnaževal v prostoru. Te koncepte lahko razdelimo na učinkovitost spremembe zraka in učinkovitost odstranjevanja nečistoč. Učinkovitost menjave zraka je značilna za mešanje vhodnega zraka s tistim, ki je že prisoten. Učinkovitost odstranjevanja onesnaževal ali onesnaževal količinsko opredeli učinkovitost, s katero se notranje onesnaževalo razredči in odstrani.

Poleg tega je prezračevalni sistem potrebno uskladiti z ogrevalnim sistemom in nenezadnje – ključno za dobro delovanje prezračevalnega sistema je določitev poti cevi in postavitev naprav za dovodni in odvodni zrak.

V podjetju E2E, d. o. o., smo pomagali že mnogim priti do optimalne rešitve v svojem objektu, prav tako lahko povemo, da imamo sami doma vgrajene prezračevalne naprave Blauberg in lahko strankam iz prve roke svetujemo pri nakupu in z njimi delimo svojo uporabniško izkušnjo.